تاريخ: 1398/07/14

 اعلام آمادگی شرکت بلاروسی جهت همکاری

اعلام آمادگی شرکت بلاروسی جهت همکاری

شرکت تولیدات گوشتی و لبنی CJSA خواستار همکاری با شرکت های ایرانی است 

علاقمندان برای ارتباط با این شرکت ها با شماره +375172350863

ایمیل : beldairy@beldairy.com

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت