تاريخ: 1398/07/14

 اعزام هیات تجاری و برگزاری اجلاس کمسیون مشترک همکاری های اقتصادی ،بازرگانی ایران و بلار‍وس

اعزام هیات تجاری و برگزاری اجلاس کمسیون مشترک همکاری های اقتصادی ،بازرگانی ایران و بلار‍وس

زمان : 15 الی 20 مهر ماه 98

مکان : بلاروس

تلفن : 88860406


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت