تاريخ: 1398/07/14

 همایش بین المللی اقتصادی کشور اوکراین

همایش بین المللی اقتصادی کشور اوکراین

زمان :9 الی 10 آبان ماه 98

مکان : شهر لویو 

سایت :  www.ief.com.ua

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت