تاريخ: 1398/07/14

  دومین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند

 دومین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند

زمان :22 الی 24 دی ماه 98

مکان : مصلی تهران 

تلفن تماس : 22893242

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت