تاريخ: 1398/07/06

  پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران - مرکز فابا

 پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران - مرکز فابا

زمان : 28 الی 30 آبان ماه 98

مکان : نمایشگاه گفت و گو ( بوستان گفت و گو)

سایت : www.itefaba.com

تلفن: 43347


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت