تاريخ: 1398/07/06

  اولین دوره نمایشگاه نیرو،بازسازی و سرمایه گذاری در استان ذی قار عراق

 اولین دوره نمایشگاه نیرو،بازسازی و سرمایه گذاری در استان ذی قار عراق

زمان : 18 الی 21 فروردین ماه 1399

مکان : استان ذی قار 

تلفن : 21919


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت