تاريخ: 1398/07/06

 آگهی نوبت سوم فراخوان ثبت نام مجمع موسسین انجمن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری ایران

آگهی نوبت سوم فراخوان ثبت نام مجمع موسسین انجمن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری ایران 

تنها تا پایان وقت اداری روز 7 مهرماه برای ثبت نام و تکمیل فرم های لازم فرصت باقیست 

علاقمندان برای تکمیل مدارک به اتاق بازرگانی و معاونت امور تشکل های اتاق بازرگانی ایران واقع در خیابان طالقانی نبش فرصت شماره 175 طبقه پنجم مراجعه کنید


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت