تاريخ: 1398/06/23

  نمایشگاه بین المللی خشکبار و گیاهان دارویی

 نمایشگاه بین المللی خشکبار و گیاهان دارویی


زمان : 28 آبان الی 1 آذر ماه 98

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران 

سایت : www.intfoodex.com

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت