تاريخ: 1398/06/23

 پاویون ج.ا.ایران در چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی بغداد

پاویون ج.ا.ایران در چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی بغداد

زمان: 10 الی 19 آبان ماه 98

تلفن تماس : 051- 36014289  -  09129721265

سایت : www.iiexpo.com

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت