تاريخ: 1398/06/23

 نمایشگاه های هتلداری و مواد غذایی عمان

نمایشگاه های هتلداری و مواد غذایی عمان

زمان : اول تا سوم مهر ماه 98 

مکان : مسقط

تلفن : 27697777

 

 

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت