تاريخ: 1398/06/23

 ششمین نمایشگاه خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران ، فناوری صنایع و خدمات وابسته

ششمین نمایشگاه خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران ، فناوری صنایع و خدمات وابسته

زمان : 28 آبان ماه الی 1 آذر ماه 98

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

سایت : www.intfoodex.com

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت