تاريخ: 1398/06/23

 واردات گوجه فرنگی و هندوانه به اقلیم کردستان عراق

با اعلام وزارت کشاورزی اقلیم کردستان عراق واردات گوجه فرنگی و هندوانه به اقلیم کردستان عراق از تاریخ 10 شهریور ممنوع اعلام شده است

این ممنوعیت تا 10 آبان ماه سال جاری پایان می یابد

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت