تاريخ: 1398/06/23

  چهل و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت سبک بلاروس و بیست و ششمین نمایشگاه تخصصی تجارت عمده مبلمان

 چهل و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت سبک بلاروس
 

زمان : 10 الی 12 مهر ماه 98

 

تلفن تماس : 375 - 17334268

 

 

و بیست و ششمین نمایشگاه تخصصی تجارت عمده مبلمان 


زمان : 24 الی 27 مهر ماه 98

مکان : شهر مینسک

تلفن تماس : 375 - 291255058
 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت