تاريخ: 1398/06/23

  اولین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و تجاری استان آذربایجان غرب‍ی

 اولین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و تجاری استان آذربایجان غرب‍ی

زمان : 10 الی 11 مهر ماه 98
 
فعالین و سرمایه گذاران علاقمند برای شرکت در این همایش از طریق شماره زیر حضور خود را اعلام کنند 

تلفن تماس : 22225071

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت