تاريخ: 1398/06/23

  رفع ممنوعیت واردات سیب زمینی به کشور عراق

 رفع ممنوعیت واردات سیب زمینی به کشور عراق

 رفع ممنوعیت از تاریخ 30 مرداد ماه 98ابلاغ شده است

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت