تاريخ: 1398/06/23

 نمایشگاه بین المللی سوریه - دمشق در حوزه ساختمان ،دارویی ،غذایی و فنی مهندس

نمایشگاه بین المللی سوریه - دمشق در حوزه ساختمان ،دارویی ،غذایی و فنی مهندس

زمان : اعلام می شود

مکان : دمشق

تلفن تماس : 21919

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت