تاريخ: 1398/06/23

 نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در عراق - استان سلیمانیه

نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق 

زمان : 3 الی 7 دی ماه 98

مکان : سلیمانیه عراق 

تلفن تماس : 044- 45359400-6
 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت