تاريخ: 1398/06/10

 تاکید بر عدم استفاده از کانتینرهای غیر مجاز

تاکید بر عدم استفاده از کانتینرهای غیر مجاز

استفاده از کانتینرهای ZIM در چرخه حمل و نقل ممنوع بوده و در صورت ورود ممانعت خواهد شد 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت