تاريخ: 1398/06/09

 معرفی سامانه ملی کارآموزی

به اطلاع کلیه تشکل‌ها، صنایع و انجمن‌های عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران می‏رساند به منظور توسعه همکار‌ی‏ها‌ی موثر میان صنعت و دانشگاه و با هدف استفاده بخش صنعت از ظرفیت‏ها‌ی موجود دانشگاه‌ها و مراجع پژوهشی «سامانه ملی کارآموزی» در حال ارائه خدمات یکپارچه جایابی به دانشجویان متقاضی کارآموزی در واحدهای صنعتی است.

سامانه ملی کارآموزی با هدف ارتقای‌ کیفی خدمت‌رسانی بـه دانشجويان مقاطع کاردانی و کارشناسی متقاضی دورۀ كارآموز‌ی در شرکت‌ها و واحدها‌ی صنعتی، تحت مديريت دفتر ارتباط با دانشگاه‌ها و صنعت سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ايران، به نشانی (https://karamouz.irost.org/) فعال بوده و آمادۀ ارائه خدمات جايابی به صنایع و شرکت‌های پذیرنده کارآموز و دانشجويان متقاضی دانشگاه‌ها‌ی کشور است.

سامانۀ ملی کارآموزی ضمن ایجاد هزاران ظرفیت پذیرش از صنایع و شرکت‌های پذیرندۀ کارآموز با بیش از 900 رشته/گرایش مختلف، در راستای ارائه خدمات به تمام دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور اقدام به پذیرش درخواست‌های کارآموزی در همه فصول سال می‌کند. برخی از مزایای سامانۀ ملی کارآموزی عبارتند از:

  • جایابی سریع و آنلاین دانشجویان؛
  • قابلیت اعلام ظرفیت‌های مناسب توسط صنایع برای رشته‏ های مورد نیاز؛
  • قابلیت جست‌وجو و پذیرش دانشجوی کارآموز حسب نوع رشته و تخصص مورد نیاز بنگاه
  • ایجاد حق انتخاب محل کارآموزی برای تمام دانشجویان کشور باتوجه به تطابق رشته تحصیلی با حوزه تخصصی صنایع؛
  • پایش فرآیند دوره کارآموزی برای دانشگاه‌ها و امکان گزارش‌گیری از فعالیت‌ها و وضعیت‌های موجود.
  •  

شماره تماس زیر در سازمان علمی و پژوهش‌های صنعتی ایران  آماده پاسخگویی و رفع ابهامات احتمالی بنگاه‏ها و تشکل‏های اتاق بازرگانی تهران است:

56276343 - 56275457

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت