تاريخ: 1398/06/04

 نمایشگاه های معدن ،ماشین آلات سنگین و حمل و نقل قزاقستان

اعزام هیئت جهت بازدید از نمایشگاه های معدن ،ماشین آلات سنگین و حمل و نقل قزاقستان

زمان : 27 الی 29

مکان :آلماتی قزاقستان

تلفن تماس : 88772520 - 09330564550

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت