تاريخ: 1398/06/04

  همایش فرصت های تجاری ایران و ترکمنستان - مشهد

 همایش فرصت های تجاری ایران و ترکمنستان

زمان : 4 شهریورماه 98 از ساعت 16 الی 18 

مکان : نمایشگاه بین المللی مشهد 

تلفن تماس : 88381356

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت