تاريخ: 1398/06/02

  نمایشگاه بین المللی دریایی

 نمایشگاه بین المللی دریایی

زمان : 5 الی 8 آذر ماه 98

مکان : بندرعباس

تلفن هماهنگی : 09197711778

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت