تاريخ: 1398/06/02

 اعزام هئیت تجاری به ایروان

اعزام هئیت تجاری به ایروان ارمنستان

زمان :5 الی 8 شهریور ماه 98 

مکان : ایروان ارمنستان


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت