تاريخ: 1398/05/28

 اجلاس سرمایه گذاری ولگا و روز جهانی حلال - روسیه

اجلاس سرمایه گذاری ولگا و روز جهانی حلال

زمان : 11 الی 13 مهر ماه 98

مکان : سامارا روسیه

برای ثبت نام و حضور در این رویداد به سایت www.volgasummit.com

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت