تاريخ: 1398/05/28

 تمدید مهلت دریافت مدارک صادرات سیب درختی

تمدید مهلت دریافت مدارک صادرات سیب درختی

برای دریافت مدارک به سایت www.eagri.maj.ir  مراجعه کنید 

مهلت تمدید شده تا تاریخ 31 مرداد ماه 1398 می باشد 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت