تاريخ: 1398/05/26

 نهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان و زیر ساخت های عمان - مسقط

نمایشگاه بین المللی ساختمان و زیر ساخت های عمان و سومین نمایشگاه برق و الکترونیک و دومین نمایشگاه حمل و نقل 


زمان : 15 الی 17 مهرماه 98

مکان : مسقط

تلفن تماس : 88748713

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت