تاريخ: 1398/05/26

  نهمین نمایشگاه نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی عمان

 نهمین نمایشگاه نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی عمان

زمان : اول لغایت سوم مهرماه 98

مکان : نمایشگاه بین المللی مسقط 

تلفن تماس : 27697777

سایت : www.expomsr.ir

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت