تاريخ: 1398/05/26

 جایزه ملی کیفیت ایران به عنوان تنها جایزه رسمی و ملی کیفیت در ایران

جایزه ملی کیفیت ایران به عنوان تنها جایزه رسمی و ملی کیفیت در ایران 


زمان برگزاری : 18 آبان ماه 98 همزمان با روز ملی کیفیت

سایت ثبت نام : www.inqa.org

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت