تاريخ: 1398/05/12

  افتتاح خط کشتیرانی کانتینر یخچالی بندر جاسک به بندر شناس عمان

 افتتاح خط کشتیرانی کانتینر یخچالی بندر جاسک به بندر شناس عمان

با توجه به هزینه های پایین بندری و زمان حمل کوتاه فرصت مناسبی برای بهره گیری از این بندر جهت صدور میوه و محصولات کشاورزی و سایر مواد غذایی از ایران به عمان فراهم شده است 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت