تاريخ: 1398/05/12

  کنفرانس بین المللی علمی و عملی ماشین سازی و فلزکاری بلاروس

 کنفرانس بین المللی علمی و عملی ماشین سازی و فلزکاری بلاروس

زمان : 18 الی 19 مهرماه 98

مکان : استان ماگیلف بلاروس 

وب سایت : www.conference.fezmogilev.by

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت