تاريخ: 1398/05/12

 لغو روادید یکطرفه گردشگری و تجاری اتباع چین

لغو روادید یکطرفه گردشگری و تجاری اتباع چین


نامه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لغو روادید یکطرفه گردشگری:


http://www.tccim.ir/Images/Docs/lagh ravadid china.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت