تاريخ: 1398/05/12

 نمایشگاه بین المللی دمشق

نمایشگاه بین المللی دمشق
 

در حوزه های مختلف بازسازی سوریه در نمایشگاه بین المللی دمشق 

تلفن تماس : 0963116136110

ایمیل : info@aieu-sy.com

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت