تاريخ: 1398/05/06

 ششمین همایش اقتصادی بین المللی "ایسیق - کول 2019 " در قرقیزستان

ششمین همایش اقتصادی بین المللی "ایسیق - کول 2019 " در قرقیزستان

زمان : 11 مرداد 98

مکان : شهر ایسیق کول قرقیزسان 

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت