تاريخ: 1398/05/06

 چهارمین نشست فرصتهای سرمایه گذاری، اقتصادی و تجاری کشورهای ایران، آذربایجان و عمان

چهارمین نشست فرصتهای سرمایه گذاری، اقتصادی و تجاری کشورهای ایران، آذربایجان و عمان

زمان : 25 مهرماه 98

مکان : مرکزهمایش های صدا و سیما

 

تلفن : 09128896581

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت