تاريخ: 1398/04/29

  ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات ایران در نمایندگی ایران در توکیو

 ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات ایران در نمایندگی ایران در توکیو

وب سایت برای دسترسی به اطلاعات بیشتر : www.ijcc.ir

تلفن تماس  : 09198746415 سرکار خانم سهیل زاده - 88800900 داخلی 277


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت