تاريخ: 1398/04/22

 "ملاحظات ثبت شرکت های تجاری ازبکستان"

"ملاحظات ثبت شرکت های تجاری ازبکستان"

برای دریافت اطلاعات ملاحظات ثبت شرکت در ازبکستان به لینک زیر مراجعه کنید :

http://www.tccim.ir/Images/Docs/uzbak.zip

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت