تاريخ: 1398/04/18

 سومین همایش تجاری با عنوان یک کمربند یک راه

سومین همایش تجاری با عنوان یک کمربند یک راه

زمان : 2 الی 4 آبان ماه 98

 

برای دریافت فرم ثبت نام به فایل پیوست مراجعه کنید:

http://www.tccim.ir/Images/Docs/china.zip

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت