تاريخ: 1398/04/18

 نمایشگاه مواد غذایی فودکس 2020 ژاپن

نمایشگاه مواد غذایی فودکس 2020 ژاپن

زمان : 20 الی 23 اسفند ماه 98

مکان : محل نمایشگاه های ماکاهاری توکیو - ژاپن 

سایت نمایشگاه : https://www.jma.or.jp/foodex/en/

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت