تاريخ: 1398/04/18

 سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران

سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران

آخرین مهلت ثبت نام : 31 تیرماه 98

سایت ثبت نام : www.karafarinanebartar.ir

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت