تاريخ: 1398/04/15

  پذیرش هیات تجاری صنعتی پاکستان

 پذیرش هیات تجاری صنعتی پاکستان

زمان : 5 الی 6 مرداد ماه 98 

مکان : تهران

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن جناب حاجی یوسفی در پاکستان ( واتساپ) 09125825433 تماس حاصل فرمایید.

متن نامه را اینجا دریافت کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت