تاريخ: 1398/04/15

 مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و ارمنستان

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و ارمنستان

زمان : 30 تیرماه 98 ساعت 10 و نیم صبح

مکان : اتاق مشترک ایران و ارمنستان

تلفن تماس : 85730000


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت