تاريخ: 1398/04/15

 دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی ایران همزمان با روز ملی تشکل ها

دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی ایران همزمان با روز ملی تشکل ها 

زمان برگزاری : 22 مرداد ماه 98

مهلت ارسال مقالات : 31 تیرماه 98

تلفن تماس : 85732471


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت