تاريخ: 1398/04/15

 سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران

سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران

مهلت ثبت نام : 31 تیرماه 98

تلفن : 88306027

www.karafarinanebartar.ir

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت