تاريخ: 1398/04/10

 عرضه سهام


برای دریافت اطلاعات واگذاری سهام شرکت ها به سایت www.ipo.ir در بخش فهرست دارایی و بنگاه های در حال عرضه مراجعه کنید و یا از طریق سایت بورس اوراق بهادار www.tse.ir به اطلاعات مورد نیاز دست پیدا کنید

تلفن تماس : 88083640

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت