تاريخ: 1398/04/10

  ابلاغیه درحوزه تجارت خارجی - مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران

 ابلاغیه درحوزه تجارت خارجی - مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران

برای دریافت این ابلاغیه به فایل پیوست مراجعه کنید : 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/980405.pdf


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت