تاريخ: 1398/03/20

 بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی - تخصصی سنگ ورونا - ایتالیا

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی - تخصصی سنگ ورونا - ایتالیا 

زمان : 2 الی 6 مهر ماه 98

مکان : ورونا ایتالیا

تلفن تماس : 21912568 و 22662692

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت