تاريخ: 1398/03/20

 شانزدهمین دوره سراسری و دومین دوره بین المللی مسابقات عملیات حرارتی

شانزدهمین دوره سراسری و دومین دوره بین المللی مسابقات عملیات حرارتی

زمان : 6 الی 7 شهریور ماه 98

مکان :  دانشگاه باهنر کرمان

تلفن تماس : 09125684877 آقای دکتر طهماسبی

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت