تاريخ: 1398/03/20

 برگزاری نمایشگاه کشاورزی ، تکنولوژی بعد از برداشت محصول و فراوری غذا ، گردشگری ، هتلداری ، هوانوردی در هند

برگزاری نمایشگاه در هند

زمان : 4 الی 5 مهر ماه 98

مکان :  شهر دارام شالا

تلفن تماس : 8573000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت