تاريخ: 1398/03/20

 برگزاری نمایشگاه بین المللی در تاجیکستان

برگزاری نمایشگاه در تاجیکستان

زمان : 31 خرداد الی 1 تیرماه 98


مکان : شهر خجند 

تلفن تماس : (0992)927078500

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت