تاريخ: 1398/03/13

 سمینار خلق ارزش مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

سمینار خلق ارزش مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط گزوه مشاوره توسعه کسب و کار سیناپتک برگزار می شود


زمان: چهارشنبه و پنجشنبه 12 و 13 تیرماه 98

مکان: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

با حضور فعالان بخش خصوصی، نمایندگان نهادهای دولتی، عمومی و حاکمیتی

برای دریافت اطلاعات بیشتر این فایل را دریافت کنید.

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر بروید:

ثبت نام

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت